Nybygget på Lankan - bygget på 9 måneder!

Her kan du se noen bilder fra byggingen av den nye fabrikken på Lankan som åpnet på nyåret i 1958. Det var Falkanger i Trondheim som stod som ansvarlig for igangsettingen. Med seg fikk de Odin Lenes fra Hemne - solid entreprenør med god kompetanse og kunnskap. Byggingen startet 8.mai 1957. Av Hemnværinger som var med å bygget fabrikken, kan nevnes Jostein Lund, Arne Sinnes, Tore Hopstad, Jan Dalum, Bjarne Belsvik og Harald Belsvik.