Kari Werner Øfsti fra NRK Trøndelag er i Hemne i 1975 og prater med ledelse og ansatte ved Falk Skofabrikk. Vi hører at optimisme og pessimisme går hånd i hånd. At Falk Skofabrikk ga Hemne kommune mange kjært tiltrengte kvinnearbeidsplasser, var det full enighet om. På Falk Skofabrikk var de også stolte av at det var 100% lik lønn for menn og kvinner - og dette altså så tidlig som i 1975! Her intervjues Sissel Kjønsvik, Alfred Johannessen, Magnar Lervik, Hans Sumstad og Jorunn Rosøy.

(Dette klippet er et opptak av NRK Trøndelags sending på radio i 1975. Godkjent for bruk på denne siden - www.hemne-sko.com - den 14.sept. 2018 av NRK Rettighetsavdelingen, Arkiv- og programsalg, Majorstuen, 0340 Oslo.)