Alfred Johannessen ble i 1953 ansatt som disponent ved Falk Skofabrikk as.