Falk Skofabrikk 1958. Fra innvielsesfesten. Her sees Bjarne Haugsvær sen., Grethe Johannessen, Aage Thor Falkanger, Lillemor Dyrnes og Arne Falkanger. Helt bakerst til venstre skimtes Torbjørn Falkanger.