Skilom Cross County boots - pakkeløsning med sko, staver, ski og bindinger som ble eksportert bl.a. til USA og Canada.