Ragna Lund og Olaf Taftø får medaljer av Alfred Johannessen for lang og tro tjeneste.