Falk Skofabrikk på 70-tallet. Panelet for de 8 støypestasjonene av såler. (Foto: Jan Olav Borstad)