HEMNE KOMMUNE 1964

OBS! 4 SIDER MED BILDER. BRUK PILTAST NEDERST PÅ SIDEN FOR Å KOMME TIL NESTE SIDE!!  De fleste bilder er fra Nasjonalbiblioteket/Widerøe Flyveselskabs flyfoto fra Hemne kommune, 06.08.1964, men også noen private foto tatt senere.