HEMNE KOMMUNE 1964

Nasjonalbiblioteket/Widerøe Flyveselskabs flyfoto fra Hemne kommune, 06.08.1964.