Dette bildet fra Lankan er tatt tidligere - sannsynligvis 1960/61.