Markedsføring av neste års arrangement. Plakater ble hengt opp i et svært stort antall i flere mils omkrets.