HEMNE MÅNEDSEXTRA

Hemne Kjøpmannsforening ga tidlig på 80-tallet ut annonseavisen MånedsExtra. Dette var en annonseavis som ble et rimeligere og mer fyldig alternativ til distriktsavisen. Her ser du noen sider fra avisene - og ikke minst det mangfold av forretninger som var på Øra på den tiden.