Foto : Widerøes Flyveselskap AS (Fotograf (stillbilder)) (FTG)
dateCreated: 1964-07-07